Immo Berquin

ING verwacht dit en volgend jaar hogere vastgoedprijzen

Dankzij een veel sterkere groei van de vastgoedprijzen na de lockdown verwacht ING dat voor heel 2020 de vastgoedprijzen met 5 procent zullen stijgen. Voor volgend jaar verwachten de economen van de bank een afkoeling, maar met nog steeds een hoog groeicijfer van 3 procent.

ING verwacht dit en volgend jaar hogere vastgoedprijzen
Het gaat om nominale prijsgroei, dus zonder rekening te houden met de inflatie. In juli verwachtte ING nog een daling met 2 procent in 2020 en een stagnering in 2021.

Maar na de lockdown in het voorjaar stegen de prijzen sterk in een erg dynamische markt, klinkt het. Onder meer de iets lager dan verwachte rente ondersteunde de koopkracht, waardoor mensen meer konden lenen. Bovendien hadden de strengere voorwaarden die de Nationale Bank oplegde bij het toekennen van de lening (leenbedrag tegenover waarde woning) een neerwaarts effect op de hypotheekrente en waren investeerders zeer actief.

De prijzen kwamen ook hoger uit omdat de prijzen van duurdere woningen sterker toenamen dan die van goedkopere woningen. Na de lockdown waren woningen met een een tuin en appartementen aan de kust immers erg gegeerd, legt ING uit. Bovendien zorgden de maatregelen van de overheden om het inkomen te stutten in coronatijden ervoor dat de negatieve impact op de inkomsten kleiner dan verwacht uitviel. En de grootste impact van de crisis viel volgens de bank te noteren in sectoren met lagere lonen. Gezinnen die effectief inkomstenverlies hadden, zijn doorgaans niet de gezinnen die woningen kopen, klinkt dat.

Voor het vierde kwartaal, waarin een lockdown is, verwacht ING nog steeds een prijsstijging, maar één die weliswaar zal afzwakken. Dat alles leidt tot een prognose van een nominale prijsgroei van 5 procent voor heel het jaar. Die hoge prijsdruk zou naar verwachting niet blijven duren, met een afkoeling in 2021 tot gevolg. Maar de groei van de vastgoedprijzen zou desalniettemin hoog blijven, op 3 procent.